Tryggaranti

Vi er specialister i garanti- og kreditforsikring

Over borgtochten en garanties

Borgtochten en garanties

Borgtochten en garanties – wanneer u gevraagd wordt om zekerheid te stellen voor contractuele verplichtingen

Wanneer u een overeenkomst voor een nieuw project aangaat, wordt u vaak gevraagd om een (bank)garantie af te geven ten gunste van uw klant. In dergelijke gevallen heeft u een borgtocht of een garantie nodig.

Wat is een borgtocht of garantie?

Een borgtocht of een garantie wordt gebruikt als zekerheid voor de uitvoering van een werk, dat in een overeenkomst is overeengekomen. Het wordt ook gebruikt als zekerheid voor vooruitbetalingen of betalingen vanwege diensten die in een overeenkomst zijn overeengekomen.

Waar maakt u gebruik van een borgtocht of garantie?

Borgtochten en garanties komen vaak voor, vooral in de bouw- en kapitaalgoederensector. Afhankelijk van de projecten bestaan er verschillende soorten borgtochten en garanties.

In de bouwsector moet een bouwbedrijf een borgtocht of garantie verstrekken ten gunste van de opdrachtgever. Of een onderaannemer moet een borgtocht of garantie laten stellen ten gunste van de hoofdaannemer.

Daarnaast is het in de kapitaalgoederensector gebruikelijk dat een producent/leverancier van kapitaalgoederen, zoals machines en schepen, een borgtocht of garantie moet afgeven ten gunste van de koper.

In beide gevallen waarborgt de borgtocht of garantie dat het werk in overeenstemming met de contractuele voorwaarden wordt voltooid. Wanneer dat niet het geval mocht zijn, wordt de mogelijke schade (het verlies) vergoed.

Borgtochten en garanties in de bouwsector

Een uitvoeringsborgtocht of -garantie beschermt de opdrachtgever tegen schade (verliezen), indien de aannemer er niet in slaagt om zijn contractuele verplichtingen na te komen, bijvoorbeeld door insolventie. De opdrachtgever zal het bedrag gedekt onder de borgtocht of garantie ontvangen en kan dit bedrag gebruiken om het werk af te laten maken door een andere aannemer.

Als het werk opgeleverd is en gebreken worden geconstateerd tijdens de onderhoudsperiode, kan de opdrachtgever de borgtocht of garantie claimen. Het bedrag, dat gedekt is onder de borgtocht of garantie, kan gebruikt worden om de gebreken te herstellen. Wij beschikken over sectorspecifieke garantieteksten, afhankelijk van de vraag in welk land u de borgtocht of garantie moet laten stellen.

Borgtochten en garanties in de kapitaalgoederensector

Borgtochten en garanties komen ook vaak voor bij de levering van kapitaalgoederen, waarbij de koper zich wil verzekeren van terugbetaling van vooruitbetalingen gedaan aan de leverancier. Als de leverancier niet voldoet aan de overeenkomst door bijvoorbeeld niet de overeengekomen materialen af te leveren, kan de borgtocht of garantie worden geclaimd door de koper. In dergelijke gevallen worden uitvoeringsgaranties en vooruitbetalingsgaranties gebruikt. Daarnaast komen betalingsgaranties regelmatig voor in de kapitaalgoederensector. Betalingsgaranties zorgen ervoor dat de opdrachtnemer zijn leveranciers betaalt in overeenstemming met het contract.

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties.

Tryg Garanti heeft een jarenlange ervaring op het gebied van borgtochten en garanties. Wij zijn met name gespecialiseerd in borgtochten en garanties voor de bouw- en kapitaalgoederensector.

Tryg Garanti is de grootste borgmaatschappij en garantieverstrekker in de Scandinavische landen. Wij kunnen u zowel lokaal als grensoverschrijdend bedienen. Als uw bedrijf vestigingen in verschillende landen heeft en u in deze landen borgtochten en garanties moet verstrekken, kunnen wij u een garantiefaciliteit aanbieden, die alle landen en alle bedrijfsonderdelen in uw groep dekt.

Lees meer over onze dienstverlening en POMnet, onze flexibele online oplossing die u op elk gewenst moment een volledig overzicht van uw borgtocht- en garantieportefeuille biedt.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten over onze dienstverlening, bel ons dan op +31 (0) 88 253 00 00 of neem contact met ons op via ons contactformulier.