Tryg Garanti

Wij zijn gespecialiseerd in borgtochten en garanties

POMnet Online System

POMnet maakt het gemakkelijk!

Met ons online sys­teem POM­net kun­nen wij u een zeer flex­i­bel en gebruik­ersvrien­delijk sys­teem aan­bieden, dat u toe­gang geeft tot waarde­volle infor­matie over uw borgtocht- en garantieporte­feuille. POM­net maakt het u mogelijk om een reeks trans­ac­ties uit te voeren vanaf uw eigen PC.

U kri­jgt onder andere de mogelijkheid om uw garantieporte­feuille te mon­i­toren, bijvoor­beeld:

  • Online borgtocht­en en garanties aan­vra­gen
  • Ont­vang elek­tro­n­is­che borgtocht­en en garanties in enkele minuten
  • Bek­ijk een volledig overzicht van uw garantieporte­feuille
  • Ont­vang een lev­er­ings­bericht in uw inbox
  • Volg en traceer (track and trace) uw borgtocht­en en garanties
  • Con­t­role van indi­vidu­ele autorisatieregels met betrekking tot het aan­vra­gen van borgtocht­en en garanties
  • Stel uw eigen per­soon­lijke taal in (meer­tal­ige online oploss­ing)
  • Verkri­jg een elek­tro­n­is­che spec­i­fi­catie van uw garantiefa­ciliteit en fac­turen

Soepele en eenvoudige verwerking

Met het volledi­ge overzicht van uw garantieporte­feuille en de 24-uurs toe­gang tot het online sys­teem kri­jgt u een zeer flex­i­bel en snel online hulp­mid­del om uw borgtocht­en en garanties te beheren en om garantieaan­vra­gen in te dienen.

Wij hebben ervaren per­son­eel om u te begelei­den en assis­teren, indi­en u vra­gen mocht hebben over uw garantieporte­feuille of de opzet en instellin­gen van POM­net.

Wilt u meer weten over onze flexibele online oplossing?

Als u meer wilt weten over onze online POM­net-oploss­ing, belt u ons op 088 – 253 0000 of neemt u con­tact met ons op via het con­tact­for­muli­er. Wij nemen zo snel mogelijk con­tact met u op.